Please choose your territory and language
Benelux, Nederlandse

Garantiebestimmungen

Garantievoorwaarden van BMC Zwitserland AG voor eindgebruikers

BMC Zwitserland NV (hierna: BMC) feliciteert u met de aankoop van uw nieuwe BMC-product. Onze naam staat voor de beste kwaliteit, duurzaamheid en functionaliteit bij de bepaling, productie en bewerking van de gebruikte materialen, en voor een aantrekkelijke look bij verwerking, concept en design.

Om vele jaren lang onbeperkt plezier en rijgenot te kunnen beleven aan uw hoogwaardige BMC-product, moet u een aantal regels volgen. Deze worden verder in deze tekst, en vooral in uw handleiding, omschreven.

BMC levert voorgemonteerde fietsen van hoge kwaliteit, uitsluitend aan de detailhandel. De verwezenlijking van de definitieve rijklaarheid en daarmee ook de verzekering van de rijveiligheid, in het bijzonder koperspecifieke basisafstellingen van de vering, versnellingen en remmen, gebeurt uitsluitend door de erkende BMC-dealer (hierna: BMC-dealer).

Met ‘koper' (hierna: koper) wordt u als eindklant aangeduid en geadresseerd. Deze garantiebepalingen regelen de garantieservice van BMC ten opzichte van de koper en de voorwaarden waaronder aanspraak kan gemaakt worden op de garantieservice.

1. Productgarantie

De koper heeft recht op de garantieservice volgens de hierna genoemde bepalingen.

2. Producten die onder de garantie vallen

De garantie omvat alleen frames, stijve vorken en onderdelen van BMC zelf (hierna: BMC-producten). De garantie geldt uitsluitend voor nieuwe BMC-producten, die bij een BMC dealer gekocht werden. Alle andere onderdelen en componenten zijn van deze garantie uitgesloten.

3. Garantieduur

Vanaf de leverdatum verleent BMC de volgende garantieduur:
• Frame: 3 jaar
• Lakwerk: 2 jaar
• Andere BMC-producten: 2 jaar
De koper van een fiets vanaf het modeljaar 2011 heeft de mogelijkheid zijn frame binnen 30 dagen na aankoop bij de BMC-dealer op de BMC-website (www.bmc-switzerland.com) te registreren en zo de garantieperiode voor het frame van 3 jaar te verlengen naar 5 jaar. De garantieperiode wordt niet verlengd bij reparatie / vervanging van het frame.

4. Uitsluitingen

Volgende componenten / onderdelen en feiten zijn van deze garantie uitgesloten of leiden tot een uitsluiting van de garantie:
• Wanneer de fiets technisch aangepast wordt zonder goedkeuring van de fabrikant
• Latere ombouw of inbouw van niet compatibele of niet originele onderdelen.
• Verslijtbare onderdelen zoals kogellagers, glijlagers, lagerbouten en lagerschroeven, enz.
• Onderdelen / componenten die niet van BMC zelf zijn.
• Gevolgschade
• Zelfstandige oplossing van het probleem door de BMC dealer mogelijk
• Oneigenlijk gebruik / transport
• Gebrek aan garantiecontrole binnen redelijke termijn
• Onjuist onderhoud (Volg de handleiding).
• Schade als gevolg van ontbrekende of verkeerde afstelling(en) of versleten onderdelen
• Gevolgen van een val.
• Schade als gevolg van weersomstandigheden of normale slijtage.
• Schade als gevolg van verkeerde reinigingsproducten, gereedschap zoals hogedrukreinigers of gebruikte additieven.
• Commercieel verhuur / lease

5. Omvang van de garantie

BMC is verplicht met deze garantie gedurende de toepasselijke garantietermijnen tot volgende diensten:
• Naar keuze van BMC reparatie of vervanging door gelijkwaardige onderdelen / componenten, waarbij het vervangstuk wat betreft model en/of kleur van het te vervangen stuk kan verschillen;
• Diensten die niet onder de garantie vallen en die binnen de competentie van de dealer liggen, evenals de reiniging van vuil geleverde fietsen, worden volgens het gebruikelijke uurtarief, materiaal en transport bij de kosten in rekening gebracht;
• Een onder de garantie geleverde dienst (reparatie / vervanging) verlengt de oorspronkelijke garantie niet. Er zijn geen andere garantieclaims dan de hierboven genoemde.

6. Indiening van de garantieclaims

Garantieclaims moeten door middel van een ingevuld garantieaanvraagformulier, een kopie van de garantiekaart of het aankoopbewijs van een BMC-dealer bij uw BMC-dealer worden gemeld. Uw BMC-dealer meldt uw garantieclaim incl. foto's van de defecte onderdelen en framenummer aan BMC, dat spoedig na ontvangst van de garantieaanvraag over de verdere procedure zal beslissen. Indien voor de verduidelijking het onderzoek van de onderdelen nodig is, moeten deze gedemonteerd en in propere toestand bij BMC ingediend worden. Onder de garantie gerepareerde of vervangen producten worden bij de BMC-dealer afgeleverd. De montage en basisafstelling moeten door de BMC-dealer uitgevoerd worden. Wanneer deze voorwaarde niet in acht genomen wordt, kan elke garantie geweigerd worden.

7. Crash Replacement

Bij bepaalde modellen geldt na de garantieregistratie op de website van BMC (zie artikel 3) de mogelijkheid om eenmalig gebruik te maken van een Crash Replacement. Gelieve de website van BMC: http://www.bmc-switzerland.com/bx-nl/service/garantie te raadplegen voor de gedetailleerde deelnamevoorwaarden en een lijst van de inbegrepen modellen.

8. Salvatorische clausule

Indien enige bepaling van deze garantie ongeldig zou zijn of worden, of een regelingsleemte zou blijken te bevatten, dan blijft de rechtsgeldigheid van de andere bepalingen hierdoor onbeïnvloed. In de plaats van de ontbrekende of ongeldige bepaling geldt een bepaling als overeengekomen, die de betekenis van de oorspronkelijke bepaling het dichtst benadert.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie

Voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze garantie (ook met betrekking tot de vraag over het tot stand komen of de geldigheid ervan) wordt de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het kanton Solothurn overeengekomen. Deze koopovereenkomst wordt beheerst door Zwitsers recht, met uitzondering van het conflictenrecht en het VN-verdrag betreffende internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

Garantieverlenging

BMC biedt de oorspronkelijke koper van fietsen vanaf modeljaar 2011 een vrijwillige uitgebreide garantie van 5 jaar (i.p.v. 3 jaar) bij breuk van BMC-frames als gevolg van materiaal- of productiefouten.

Crash Replacement

De Crash Replacement is een vrijwillige service van BMC waarmee u eenmalig de mogelijkheid hebt om uw BMC-frame met 40% korting op de huidige officiële prijs te laten vervangen.