Please choose your territory and language
Benelux, Nederlandse

Crash Replacement door BMC Switzerland AG voor eindgebruikers

BMC Switzerland AG feliciteert u met de aankoop van uw nieuwe BMC-product. Onze naam staat voor de hoogste kwaliteit, duurzaamheid en functionaliteit bij de definitie, productie en verwerking van de gebruikte materialen en daarnaast voor een overtuigende uitstraling in zowel afwerking, concept als design.

Ondanks correct gebruik en onderhoud van uw fiets kan het altijd gebeuren dat uw fiets schade oploopt die niet gedekt wordt door de garantie.

De Crash Replacement is een vrijwillige service van BMC Trading AG (hierna: BMC) waarmee u onder de onderstaande voorwaarden eenmalig de mogelijkheid hebt om uw BMC-frame met 40% korting op de huidige officiële prijs te laten vervangen.

De volgende bepalingen regelen de diensten die BMC aan de koper levert in het kader van de Crash Replacement en de voorwaarden waaronder hierop aanspraak kan worden gemaakt.

 

 

Formulier downloaden

1. Formulier downloaden

2. Formulier invullen

3. Met aankoopbon en formulier indienen bij uw BMC-dealer

> Formular Crash Replacement
(PDF, 343 Kb)

1. Integraal onderdeel van de garantiebepalingen bij koopovereenkomst

Deze bepalingen over de Crash Replacement maken geen zelfstandige claim mogelijk. Met de activering (zie punt 2 hieronder) van de Crash Replacement worden deze bepalingen een integraal onderdeel van de garantiebepalingen van BMC. De in de garantiebepalingen vastgestelde voorwaarden gelden overeenkomstig ook voor het claimen van de Crash Replacement.

 

2. Activering van de Crash Replacement

Om van een eventuele Crash Replacement te kunnen profiteren moet u uw fiets/frame binnen 30 dagen na aankoop registreren op de website van BMC.

Na deze periode van 30 dagen is registratie niet meer mogelijk en kan de Crash Replacement niet meer geclaimd worden. We raden u daarom aan bij aankoop van een nieuwe fiets of frame van BMC dit product meteen te registreren bij BMC. Met de registratie voldoet u niet alleen aan de basisvoorwaarde voor het deelnemen aan een Crash Replacement maar verlengt u tegelijkertijd de garantie op uw frame van 3 naar 5 jaar vanaf de aankoopdatum.

Een frame dat u als Crash Replacement hebt ontvangen is uitgesloten van verdere Crash Replacements.


3. Modellen die in de Crash Replacement zijn opgenomen

Folgende Modelle werden vom Crash Replacement erfasst:

De volgende modellen zijn in de Crash Replacement opgenomen:

 • teammachine SLR 01
 • racemachine RM 01
 • roadracer SL 01/02
 • pure PR01
 • timemachine TT01
 • timemachine TT 02
 • fourstroke FS 01
 • speedfox SF 01
 • trailfox FS 01
 • teamelite TE 01

Modeljaar 2012:

 • impec
 • teammachine SLR01
 • racemachine RM01
 • roadracer SL01
 • pure PR01
 • timemachine TT01
 • timemachine TM01
 • timemachine TM02
 • fourstroke FS01
 • teamelite TE01
 • speedfox SF01
 • trailfox TF01

Modeljaar 2013:

 • impec
 • teammachine SLR01
 • racemachine RM01
 • granfondo GF01
 • roadracer SL01
 • timemachine TM01
 • timemachine TMR01
 • fourstroke FS01 29
 • teamelite TE01 29
 • trailfox TF01

Modeljaar 2014:

 • impec
 • teammachine SLR01
 • granfondo GF01
 • timemachine TM01
 • timemachine TMR01
 • fourstroke FS01 29
 • teamelite TE01 29
 • trailfox TF01 29

 

4. Duur van de Crash Replacement

De duur van de Crash Replacement beslaat de gehele garantieperiode.

 

5. Uitsluiting van de Crash Replacement

Alle feiten die leiden tot uitsluiting van de garantie door BMC leiden ook tot uitsluiting van deelname aan de Crash Replacement. Verder kan een een frame slechts één keer vervangen worden in het kader van de Crash Replacement. In de Crash Replacement zijn opgenomen:

 • gevolgen van een val bij juist gebruik
 • schade zonder schuld, zonder betrokkenheid van anderen

 

6. Mate van beschadiging als claimvoorwaarde

Crash Replacement kan plaatsvinden wanneer het frame schade heeft opgelopen die het functioneren en daarmee de rijveiligheid negatief beïnvloedt.

Als het frame niet of niet in voldoende voldoet aan de omschreven voorwaarde dan kan geen aanspraak worden gemaakt op Crash Replacement.

 

7. Diensten in het kader van de Crash Replacement

In het kader van de Crash Replacement wordt het gehele frame vervangen. Raadpleeg voor de levering de productbeschrijving van het betreffende product.

Beschadigde onderdelen die niet tot de frameset behoren, zijn uitgesloten van de Crash Replacement.

Als het betreffende model niet beschikbaar is, kan een frame van het direct erop volgende model geleverd worden.

Arbeidsloon/-kosten van de BMC-dealer zijn niet inbegrepen bij de Crash Replacement.

 

8. Indienen en afhandeling van de Crash Replacement

Claims voor Crash Replacement dienen bij uw BMC-dealer te worden ingediend met een ingevuld Crash Replacement-formulier, een kopie van de garantiekaart en de aankoopbon.

Uw BMC-dealer dient uw claim voor Crash Replacement in, incl. foto's van de beschadigde fiets en het framenummer naar BMC. BMC controleert de feiten en levert bij een positief resultaat een vervanging aan de BMC-dealer.

De montage en basisinstellingen dienen door de BMC-dealer uitgevoerd te worden. Bij het niet naleven van deze voorwaarden kan elke garantie komen te vervallen.

 

9. Salvatorische clausule

Mochten één of meerdere bepalingen van de Crash Replacement niet rechtsgeldig zijn of een lacune vertonen dan wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen niet beïnvloed. In plaats van de onjuiste of ongeldige bepaling geldt dan een bepaling die de betekenis van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 

10. Toepasselijk recht en jurisdictie

Voor alle geschillen die voortkomen uit of te maken hebben met de Crash Replacement (ook met betrekking tot vragen over de geldigheid en totstandkoming ervan) is de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het kanton Solothurn overeengekomen. Op deze overeenkomst is het Zwitserse recht van toepassing, met uitsluiting van wetsconflicten en tevens het Verdrag der Verenigde Naties Inzake Internationale Koopovereenkomsten Betreffende Roerende Zaken (CISG).