Please choose your territory and language
Benelux, Nederlandse

Zimmermann-BMC-New Work

Met de renmodellen fourstroke FS01 en teamelite TE01 handhaaft BMC al enige tijd met succes het race-element van de mountainbikesport. Om de productontwikkeling en-verbetering te optimaliseren zijn zware en langdurige belastingen onontbeerlijk. Daarom is het logisch dat we het in Wallis gevestigde marathonteam Texner ondersteunen en op onze beurt weer een schat aan productfeedback van de fietsers ontvangen.